شرکت الماس زعفران شما را به خرید بهترین محصولات زعفران دعوت می نماید.
کافیست فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

Saffron per kilo

آنچه در این مقاله میخوانیم

Saffron price list in the marketPurchase price of saffron per kiloExporting saffron sales centerSaffron per kilo in the saffron marketSelling and exporting of the best saffronWhat is the price of each kilo of Iranian saffron?
beli-saffron-asli
Rate this post

In the following is the price list of bulk saffron available to you.

Here we will consider the purchase price of saffron per kilo to buy the best saffron
There are different prices in the saffron market, and in this section, the prices of different types of saffron in dollars are available to you. What is the price of each kilo of Iranian saffron? See in this text

To buy saffron from this saffron sales center, contact our experts.
We are the wholesaler of saffron and in this center you can get exporting saffron and pure saffron at a reasonable price.

Saffron per kilo

Saffron price list in the market

What do you think is the price of saffron in the day  market?
the price of different types of saffron varies according to its quality and type.
For example:
There are 4 types of saffron ( Negin type, Sargol type, Pushal type, Super type), and the sum of these 4 types is 2 grades of quality but the price of per gram / ounce and per kilo of saffron in the saffron market is very different.
Here you will see the average price of saffron in the market.

We are a wholesaler of saffron
Contact us to buy saffron

+31613963190
+4917687913876

Purchase price of saffron per kilo

Purchase price of saffron per kilo

What is the purchase price of saffron per kilo in the wholesale market?
The price of saffron in the field of bulk sales depends on various factors. Factors such as:

1. Type of saffron
2. The quality of saffron
3. Saffron standards
4. Provider company services
5. Saffron delivery place
6. Saffron packaging
7. The price of the dollar (this factor affects the side costs of exports)
8. Etc.

Type of saffron

We are a wholesaler of saffron
Contact us to buy saffron

+31613963190
+4917687913876

Exporting saffron sales center

We are the wholesaler of saffron that we are active in the field of saffron production, saffron sales and saffron exports.
In the following, we will consider some of the advantages of buying saffron from this export saffron sales center.

Exporting saffron sales center

Saffron per kilo in the saffron market

1.In this group of companies, 4 types of saffron are offered with 2 grades of quality, which you can easily choose the option you want.

  1. You can use the default packaging (half-kilogram, one-kilogram and three-kilogram inlay containers) or it will be presented to you according to your order and on the circulation of the packaging you want.
  2. According to your order, we will deliver your order in the destination country.
    ( Saffron that is exported as cif )
  3. Saffron According to the contract, is possible to deliver saffron to the European standard.
  4. If we export saffron to you, it is possible to pay via Swift.
Saffron per kilo in the saffron market

Selling and exporting of the best saffron

As we mentioned before, Saffron King Business Company is active in the field of sale and export of saffron.
We are wholesaler of saffron, when you buy saffron from this collection, you can receive your order in the destination country and the easiest and simplest way to export saffron is to buy saffron from a center that can export saffron to you, so in this regard, we have provided an

Selling and exporting of the best saffron

What is the price of each kilo of Iranian saffron?

excellent opportunity for economic actors:
All people who buy the saffron they need from this company can receive their order in the destination country.
Our representatives in different countries, including Turkey, Germany, the Netherlands, France, Indonesia, Afghanistan, etc, are ready to serve you dear ones.
Saffron per kilo in the saffron market.
What is the price of each kilo of Iranian saffron?

What is the price of each kilo of Iranian saffron?

واحد آموزش کاشت زعفران

برای ثبت نام در دوره های آموزش کاشت زعفران روی دکمه زیر کلیک کنید.

مدیر واحد آموزش

برای ثبت نام در دوره های آموزش کاشت زعفران فرم زیر را پر کنید.

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *